1. Inspirowanie, wspomaganie i promowanie myśli technicznej w motoryzacji.
  2. Inicjowanie i popieranie projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej członków Stowarzyszenia.
  3. Reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów, jak również wobec organów państwowych i samorządowych.
  4. Aktywne działanie na rzecz tworzenia warunków rozwoju techniki motoryzacyjnej.
  5. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w obrocie gospodarczym.
  6. Reprezentowanie członków stowarzyszenia w sporach z Zakładami Ubezpieczeń przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak również wobec innych organów państwowych i samorządowych.
  7. Wsparcie prawne oraz organizacyjne dla osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, niebędących członkami Stowarzyszenia.