W praktyce ubezpieczeniowej niektóre zakłady ubezpieczeń przekazują Poszkodowanemu zgłaszającemu szkodę standardowo opracowaną informację dotyczącą ustalenia wysokości kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu objętego ubezpieczeniem, w tym wskazują ,,akceptowalną” stawkę za roboczogodzinę prac naprawczych. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wskazana informacja nie jest dla Poszkodowanego wiążąca.

Czytaj dalej →

Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych wykształciło praktykę wprost wskazującą, iż podczas wyceny szkody pod uwagę należy brać taką kwotę za roboczogodzinę, jakiej realnie żąda warsztat samochodowy dokonujący naprawy. Uśrednianie stawek jest niezgodne z zasadą pełnej kompensaty szkody zawartą w art. 361 k.c.

Czytaj dalej →