Polskie Stowarzyszenie Branży Motoryzacyjnej jest największą organizacją skupiającą profesjonalistów związanych z wszystkimi gałęziami motoryzacji. 

Jako profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentujemy interesy tego środowiska. Jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej, środkami masowego przekazu, innymi organizacjami i podmiotami prawnymi, ale także osobami związanymi z branżą motoryzacyjną.

Zrzeszamy nie tylko serwisy naprawy pojazdów, w tym warsztaty skategoryzowane oraz nie posiadające nadanej kategorii, dealerów, wypożyczalnie pojazdów, sklepy motoryzacyjne, ale także współpracujemy z osobami związanymi z branżą: rzeczoznawcami, specjalistami z zakresu ubezpieczeń, kancelariami prawnymi.

Kluczowym celem Polskiego Stowarzyszenia Branży Motoryzacyjnej jest promowanie najwyższej jakości świadczonych przez branżę motoryzacyjną usług oraz stanowcze przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Jedną z form działania jest przeciwstawienie się w imieniu klientów podmiotów zrzeszanych, będących Poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, praktykom Zakładów Ubezpieczeniowych polegającym na nieuzasadnionym zaniżaniu wartości części, bezpodstawnym zaniżaniu stawek za roboczogodzinę prac i dobę najmu pojazdów zastępczych, promowaniu części zamiennych nieposiadających niezbędnych certyfikatów gwarantujących bezpieczeństwo użytkowników pojazdów.

Stanowimy forum wymiany poglądów i doświadczeń. W pełni zgadzamy się ze stwierdzeniem, że motoryzacja jest kołem zamachowym gospodarki i aktywnie działamy na rzecz jej rozwoju. Na bieżąco podejmujemy działania mające na celu inicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości świadczonych w branży usług. Wspieramy także przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji sektora motoryzacyjnego oraz promujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki w obrocie gospodarczym. Prezentujemy własne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kwestiach kluczowych dla motoryzacji. Komentujemy najnowsze zmiany w prawie, jak również śledzimy bieżące orzecznictwo sądowe. Współpracujemy z uznanymi autorytetami w branży i wspólnie organizujemy szkolenia.

 Znamy problemy tego sektora i szukamy sposobów ich rozwiązania. W naszych działaniach zabiegamy o stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju motoryzacji w Polsce. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i osiągnięcia przyczynią się ku temu w jak najlepszy sposób.

Patroni Stowarzyszenia

[mmtl-row][mmtl-col width=”1/3″]

wizytowka_papierKancelaria Consensus

[/mmtl-col][mmtl-col width=”1/3″]

m1Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego Marcin Wojtkowiak

[/mmtl-col]

[mmtl-col width=”1/3″]

kancelariaUOKIKOchrona UOKiK

[/mmtl-col]

[/mmtl-row]

[mmtl-row][mmtl-col width=”1/3″]

ostrowskiarmsOstrowski Arms

[/mmtl-col][mmtl-col width=”1/3″][/mmtl-col]

[mmtl-col width=”1/3″][/mmtl-col]

[/mmtl-row]

 Patroni wspierają działania Stowarzyszenia w charakterze ekspertów.